حرفهای عاشقانه

گاهی آنقدر تنها میشوی که آغوش دشمنت تنها تکیه گاهت است...

._._ ._._. ._._. ._._ ._._. ._._. ._._ ._._. ._._. ._._

  ببخش که توی بارونی ومن زیر چترت نیستم
یه روز تو زندگیه تو یه خوب یه همدرد شدم
امروزرو بی تو با همه غریبه و سرد شدم
تازه گلهای عشقمون اگه برات عزیز نیست

._._ ._._. ._._. ._._ ._._. ._._. ._._ ._._. ._._. ._._

  “مادر” نوشته می شود ولی “فرشته” خوانده می شود …

Photo
._._ ._._. ._._. ._._ ._._. ._._. ._._ ._._. ._._. ._._

ﺩِﻕ ڪَـــﺮﺩَﻡ ...
ﭘُﺸﺖِ ﺧَﻨـــﺪه ﻫﺂےِ ﺗَﻠﺨـــے ڪﻪ ﻫﯿﭽـــﮕﺂﻩ ڪَسۍ
ﺑِﻪ ﺁڹ
ﺷَــڪ هم ﻧَڪـﺮﺩ...
گـاهـى …
دلـت بـه راه نیسـت !
ولـى سـر بـه راهـى …
خـودت را میـزنـى بـه آن راه و میـروى …
و همـه ، چـه خـوش بـاورانـه فکـر میکننـد …
کـه تــــو روبـراهـى . . !

Animated Photo

._._ ._._. ._._. ._._ ._._. ._._. ._._ ._._. ._._. ._._


 یک نفر را دوست دارم، شعر میگویم برایش...
آمده در زیر شعر من نوشته: "عاشقین؟!"
این همه از دردهایم گفته ام باز آمده
مینویسد: خوش به حال دلبر تو! آفرین!
من کہ شاعر نیستم تا عاشق شعرم شوی
من فقط یک عاشقم بگذار تا شعرم شوی...

._._ ._._. ._._. ._._ ._._. ._._. ._._ ._._. ._._. ._._

مَردم دوست دارند
شعر بخوانند اما
عاشقانه
کوتاه
ساده
پس بی مقدمه
سرت را روی سینه‌ام بگذار
مَردم عجله دارند
باید خیلی زود بگویم :
"چقدر دوستت دارم"


Photo

._._ ._._. ._._. ._._ ._._. ._._. ._._ ._._. ._._. ._._

شب که میشود همه ﻣﯽﮔـﻮﯾﻨﺪ
ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺧﻮﺍﺏﻫﺎﯼ ﺧﻮﺷﯽ ﺭﺍ ﺁﺭﺯﻭﻣـﻨﺪﯾﻢ
چرا ﮐﺴـﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ؛
ﺑﺮﺍﯾـﺖ ﻭﺍﻗﻌﯿﺘﯽ ﺧﻮﺵ ﻭ ﺯیـﺒﺎ ﺁﺭﺯﻭﻣﻨﺪﯾﻢ
ﺧﻮﺍﺏ ﺯﯾﺒﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺎﺭﻣﺎﻥ ﻣﯽﺁﯾﺪ
ﻭﻗﺘﯽ ﻣﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭ ﺑـﯿﺪﺍﺭﯼ ﺩﺭﺩﻧﺎﮐـﯽ ﻫﺴﺘـﯿﻢ...
و خوشی هایمان مختص خواب هایمان است
[ دوشنبه 21 دی 1394 ] [ 1:52 ] [ درآمد مجازی ]

[ نظرات (0) ]