انتخاب يك رمز عبور مناسب

احتمال اين كه كسى توانايى حدس زدن چنين تركيبى را داشته باشد، كاملاً منتفى است. تركيبى از بيست كاراكتر با امكان جانشانى ۹۲ كاراكتر در هر مكان؛ با در نظر گرفتن مجوز تكرار هر كاراكتر! محاسبه تعداد حالات ممكن آن نياز به دانش رياضى چندانى ندارد. كافى است بيست بار عدد ۹۲ را در خودش ضرب كنيد؛ به عبارتى ۹۲ به توان بيست. البته توانايى من نيز در به خاطرسپارى چنين چيزى كاملاً منتفى است،


 اما من به Roboform اجازه مى دهم كلمه عبورم را ذخيره كند و به كمك متدهاى پيشرفته DES از آن محافظت نمايد. كارى كه من بايد انجام دهم، به خاطر سپارى فقط يك كلمه عبور است.

در واقع كلمه عبور اصلى براى خود Roboform بقيه كلمات عبور را خود برنامه به خوبى به خاطر خواهد سپارد.اين برنامه توانايى ذخيره تعداد بسيار زيادى كلمه عبور و همچنين توانايى توليد كلمات عبور تصادفى با حداكثر طول ۵۱۲ كاراكتر را دارد.شايد يكى از نكات منفى اين برنامه اين باشد كه نسخه رايگان آن توانايى هاى محدودى دارد. در واقع اين برنامه يك محصول تجارى است.

همچنين به دليل اين كه اختصاصى است، مشخص نيست به چه صورت به رمزگذارى يا توليد كلمات عبور اقدام مى نمايد. به عبارتى،چگونگى عملكرد برنامه مشخص نيست. ممكن است اين فاكتور در استفاده هاى شخصى زياد مشكل ساز نباشد، اما در وضعيت هاى امنيتى سطح بالا يك ابزار توليد كلمات عبور منبع باز مانند PWGen، مى تواند انتخاب بهترى باشد. (7 KeePass و 6Password Safe) ، به عنوان دو ابزار اپن سورس ديگر مى توانند در مديريت و توليد و نگهدارى كلمات عبور به شما كمك كنند؛ بدون اين كه نگرانى اى بابت چگونگى عملكردشان داشته باشيد.

در نهايت، در هر جايى كه امنيت براى ما اهميت داشته باشد، بايد كلمات عبور كوتاه تر از هشت كاراكتر را فراموش كنيم. در واقع تمام كلمات عبور من در محدوده ميان هشت تا بيست كاراكتر با تركيبى از حروف كوچك و بزرگ، اعداد، علامت هاى نشانه گذارى و سمبول هاى گرافيكى موجود روى صفحه كليد (همانند؛...،) قراردارند و به صورت تصادفى توليد شده اند. براى برنامه هاى حساس تر، كلمات عبور طولانى تر و با تركيب بيشترى از موارد ذكر شده بالا را تهيه مى كنم. در موارد خاص، جايى كه نياز به سطح امنيتى بسيار بالا داشته باشم يا امكان استفاده از كلمات عبور طولانى تر از بيست كاراكتر را داشته باشم، يا قابل حمل بودن مد نظرم باشد (يعنى زمانى كه بايد كلمه عبور را بدون كمك نرم افزار خاصى به خاطر بسپارم)، مطمئناً از كلمات عبور (Passphrase) استفاده خواهم كرد.

البته روش و تكنيك شما مى تواند كاملاً متفاوت از موارد ذكر شده در اين مقاله باشد. موارد مطرح شده فقط به عنوان مثال ذكر گرديدند. اما نكته مهم در مورد كلمات عبور كوتاه يا كلمات عبور طولانى كه به راحتى تشخيص داده مى شوند اين است كه كاملاً بى استفاده هستند. اگر خط مشى خود را در مورد تهيه كلمات عبور در در چند سال اخير تغيير نداده ايد، اكنون زمان مناسبى براى پرداختن به اين كار است. همچنين زمان مناسبى جهت توجه به ابزارهايى است كه امكان توليد و استفاده از كلمات عبور طولانى تر و مطمئن ترى را به راحتى در اختيار ما قرار مى دهند.

ارسال مطلب: شهناز غلامحسين‌نژاد 


[ شنبه 30 خرداد 1394 ] [ 19:41 ] [ درآمد مجازی ]

[ نظرات (0) ]